Logo Dassault Versions et nombres produits logomirage3clogomirage3b

 Liste des Mirage III, 5, 50 construits 
       
Pays version Nombres  
France III-Proto 1  
  IIIA 10  
  IIIB-Proto 1  
  IIIE-Proto 3  
  IIIR-Proto 2  
  IIIV 3  
  IIIT 1  
  IIIC2 1  
  M5 modernisé 1  
  IIIC2 95  
  IIIE 183  
  5F 50 Ex 5J, 8 transformés en 50FC  remplacés par des avions neufs
  IIIB 27  
  IIIB1 5  
  IIIB2 ou BR 10  
  IIIBE 17  
  IIIR 50  
  IIIRD 20  
Abu Dhabi 5AD 12  
  5EAD 14  
  5RAD 3  
Afrique du Sud IIIEZ 17  
  IIICZ 16  
  IIIBZ 3  
  IIIDZ 3  
  IIID2Z 11  
  IIIRZ 4  
  IIIR2Z 4  
Argentine IIIEA 17  
  IIIDA 5  
Australie III0 100  
  IIID 10  
Belgique 5BA 63  
  5BD 16  
  5BR 27  
Brésil IIIEBR 16  
  IIIDBR 4  
Chili 50C 6  
  50FC 8 Ex 5J devenus 5F
  50DC 3  
Colombie 5COA 14  
  5COD 2  
  5COR 2  
Egypte 5SDE 54  
  5SDE2 6  
  5E2 6  
  5SDD 6  
  5SDR 6  
Espagne IIIEE 24  
  IIIDE 7  
Gabon 5G 3  
  5G2 4  
  5DG 4  
Israël IIICJ 72  
  IIIBJ 4  
Liban IIIEL 10  
  IIIBL 2  
Lybie 5D 53  
  5DE 32  
  5DD 15  
  5DR 10  
Pakistan IIIEP 18  
  5P 27  
  5PA2 18  
  5PA3 12  
  IIIDP 5  
  5DPA2 2  
  IIIRP 3  
  IIIRP2 10  
Pérou 5P 22  
  5P3 10  
  5P4 2  
  5DP 5  
  5DP4 1  
Suisse IIIS 36  
  IIICS 1  
  IIIBS 3  
  IIIBS-80 2  
  IIIRS 18  
Vénézuela IIIEV 7  
  5V 6 Devenus 50V
  50EV 6  
  5DV 3 Devenus 50DV
Zaïre 5M 11  
  5DM 3  
TOTAL   1409